8A-dreng SAMF 9/5-16: Hvad er et parti?

Hvad er et parti?

http://www.clioonline.dk/samfundsfaget/emner/politik/de-politiske-partier/hvad-er-et-parti/

Hent viden om partierne:

http://www.clioonline.dk/samfundsfaget/emner/politik/de-politiske-partier/hvad-er-et-parti/hent-viden-om-partierne/

Posted in Samfundsfag | Tagged , | 785 Comments

8A-Dreng SAMF 25/4-16: Evalueringsopgave

Økonomi

Evalueringsopgave

 1. Lav en Prezi på Skoletube
  1. Vejledninger: http://skoletubeguide.dk/project/prezi/
 2. Din Prezi skal tage udgangspunkt i Det Økonomiske kredsløb og komme omkring forløbet læringsmål:
 3. Læringsmål:
  1. Du kan redegøre for centrale økonomiske begreber, heriblandt udbud og efterspørgsel, rente, betalingsbalance samt inflation og deflation
  2.  Du kan forklare, hvordan penge bevæger sig rundt i det økonomiske kredslø
  3. Du kan analysere økonomiske sammenhænge som fx udbud og efterspørgsel og renteændringer.
  4. Du kan redegøre for blandingsøkonomi og markedsøkonomi.
  5. Du kan forklare og give eksempler på finanspolitik og pengepolitik.
  6. Du kan med udgangspunkt i din samfundsfaglige viden producere en Prezi.
 4. Udgiv din Prezi på Skoletube i kanalen 8B Samfundsfag 2014-2016.
 5. OBS: Prezi fungerer bedst i Chrome og Firefox
Posted in Samfundsfag | Tagged , , | 683 Comments

7B HIS 14/4-2016: Landbruget i dag og i fremtiden

http://www.dr.dk/skole/historie/landbruget-i-dag

https://www.information.dk/indland/2015/08/kan-danske-landbrug-overhovedet-betale

Posted in Historie | Tagged , | 712 Comments

7B HIS 14/4-2016: Landbrugets udvikling – læringsmål og links

Læringsmål:

 • Du kan genfortælle landbrugets udvikling i Danmark gennem tiden.
 • Du kan forklare begreberne stavnsbåndet, andelsbevægelsen og højskolebevægelsen.
 • Du kan forklare den teknologiske udvikling inden for landbruget gennem tiden.
 • Du kan forholde dig til udviklingen i menneskets frihed ift. landbrugets udvikling.
 • Du kan producere en Tiki-Toki med historisk indhold.
 • Du kan bruge en Tiki-Toki som præsentationsværktøj.

Links:

Posted in Historie | Tagged , | 936 Comments

8A SAMf 11/4-16: det økonomiske kredsløb

Link til opgave: http://www.clioonline.dk/samfundsfaget/emner/oekonomi/det-oekonomiske-kredsloeb/det-samlede-oekonomiske-kredsloeb/det-oekonomiske-kredsloeb/

Posted in Samfundsfag | Tagged , | 1,906 Comments

7B HIS 7/4-16: Kildeopgave om Danmarks handel med Tyskland

Link til opgave: http://www.clioonline.dk/historiefaget/udskoling/emner/tidsperioder/besaettelsestiden/danmark-i-verden/kildeopgave-om-danmarks-handel-med-Tyskland/

Posted in Historie | Tagged , | 3,292 Comments

8A SAMF 4/4-16: Inflation

Inflation: http://www.clioonline.dk/samfundsfaget/emner/oekonomi/oekonomiske-begreber/hvad-er-penge/inflation/

Posted in Samfundsfag | Tagged , | 488 Comments

7B HIS 31/3-16: Kildeopgave om højskolebevægelsen

Link:

http://www.clioonline.dk/historiefaget/udskoling/emner/historiske-temaer/uddannelse/hoejskolebevaegelsen/kildeopgave-om-hoejskolesange/

Posted in Historie | Tagged , | 305 Comments

7B HIS 10/3-16: Kildeopgave om andelsbevægelsen

Følg linket

http://www.clioonline.dk/historiefaget/udskoling/emner/historiske-emner/industrialiseringen/andelsbevaegelsen/kildeopgave-om-andelsbevaegelsen//

Posted in Historie | Tagged , | 1,300 Comments

8A-dreng SAMF 7/3-19: Penge og inflation

Posted in Samfundsfag | Tagged , | 2,915 Comments