Category Archives: Historie

7B HIS 14/4-2016: Landbruget i dag og i fremtiden

http://www.dr.dk/skole/historie/landbruget-i-dag https://www.information.dk/indland/2015/08/kan-danske-landbrug-overhovedet-betale

Posted in Historie | Tagged , | 712 Comments

7B HIS 14/4-2016: Landbrugets udvikling – læringsmål og links

Læringsmål: Du kan genfortælle landbrugets udvikling i Danmark gennem tiden. Du kan forklare begreberne stavnsbåndet, andelsbevægelsen og højskolebevægelsen. Du kan forklare den teknologiske udvikling inden for landbruget gennem tiden. Du kan forholde dig til udviklingen i menneskets frihed ift. landbrugets … Continue reading

Posted in Historie | Tagged , | 936 Comments

7B HIS 7/4-16: Kildeopgave om Danmarks handel med Tyskland

Link til opgave: http://www.clioonline.dk/historiefaget/udskoling/emner/tidsperioder/besaettelsestiden/danmark-i-verden/kildeopgave-om-danmarks-handel-med-Tyskland/

Posted in Historie | Tagged , | 3,292 Comments

7B HIS 31/3-16: Kildeopgave om højskolebevægelsen

Link: http://www.clioonline.dk/historiefaget/udskoling/emner/historiske-temaer/uddannelse/hoejskolebevaegelsen/kildeopgave-om-hoejskolesange/

Posted in Historie | Tagged , | 305 Comments

7B HIS 10/3-16: Kildeopgave om andelsbevægelsen

Følg linket http://www.clioonline.dk/historiefaget/udskoling/emner/historiske-emner/industrialiseringen/andelsbevaegelsen/kildeopgave-om-andelsbevaegelsen//

Posted in Historie | Tagged , | 1,300 Comments

7B HIS 2/3-16: Fæstesystemet og stavnsbåndets ophævelse

Opgave: Læs artiklen om Fæstesytemet og tag tilhørende quiz. Skriv vigtige historiske begivenheder ind i din Tiki-toki – http://www.historiefaget.dk/emner/fra-landbrug-til-industri-og-service/faestesystemet/ Læs artiklen om Stavnsbåndet og tag tilhørende quiz. Skriv vigtige historiske begivenheder ind i din Tiki-toki – http://www.historiefaget.dk/temaer/rettigheder-og-pligter/stavnsbaandets-ophaevelse/. Lav argumentationsark med … Continue reading

Posted in Historie | Tagged , | 811 Comments

7B HIS 25/2-2016: Landbrugets udvikling

Læs Landbrugets indførelse: http://www.historiefaget.dk/emner/fra-landbrug-til-industri-og-service/landbrugets-indfoerelse/ Indsæt de væsentligste oplysninger fra artiklen i din Tiki-Toki.

Posted in Historie | Tagged | 620 Comments

Vikarfilm historie 4/2-2016

Posted in Historie | Tagged , | 530 Comments

7B HIS 4/2-2016: Dannebrog

1.Billedanalyse af dannebrogsmyten: 1.http://www.historiefaget.dk/temaer/myter-i-danmarkshistorien/dannebrog/billedanalyse-af-dannebrogsmyten/ 2.Mindesmærket ved Lyndanisse 1.http://www.historiefaget.dk/temaer/myter-i-danmarkshistorien/dannebrog/mindesmaerket-ved-lyndanisse/

Posted in Historie | Tagged , | 812 Comments

7B HIS 28/1-16: Grundlagde Absalon København?

Link til opgave: http://www.historiefaget.dk/temaer/myter-i-danmarkshistorien/absalon-koebenhavns-grundlaegger/grundlagde-absalon-koebenhavn/

Posted in Historie | Tagged , | 976 Comments