Tag Archives: Danmark i verden

9A SAMF 27/3-15: 2015-målene

Artikel: En skæv verden: http://www.samfundsfaget.dk/temaer/danmark-i-en-globaliseret-verden/en-skaev-verden/#c538 Aktivitet: Dilemmaet om fordelingen af verdens goder: http://www.samfundsfaget.dk/temaer/danmark-i-en-globaliseret-verden/en-skaev-verden/dilemmaet-om-fordelingen-af-verdens-goder/ Artikel: 2015-målene: http://www.samfundsfaget.dk/temaer/danmark-i-en-globaliseret-verden/2015-maalene/#c582 Aktivitet: Hvor tæt er vi på 2015-målene?: http://www.samfundsfaget.dk/temaer/danmark-i-en-globaliseret-verden/2015-maalene/hvor-taet-er-vi-paa-2015-maalene/

Posted in Samfundsfag | Tagged , | 751 Comments

9A SAMF 27/2-14: Mod alle odds

Link til opgave og spil: http://www.samfundsfaget.dk/temaer/danmark-og-det-internationale-samfund/de-forenede-nationer/mod-alle-odds/

Posted in Samfundsfag | Tagged , | 429 Comments

Danmark i verden

Artikel: Danmarks internationale samarbejde: o   http://www.samfundsfaget.dk/temaer/danmark-og-det-internationale-samfund/internationale-organisationer/#c2725 Artikel: De forenede nationer: o   http://www.samfundsfaget.dk/temaer/danmark-og-det-internationale-samfund/de-forenede-nationer/#c4880 Opgave: FNs fremtid: http://www.samfundsfaget.dk/temaer/danmark-og-det-internationale-samfund/de-forenede-nationer/fremtidens-fn/

Posted in Samfundsfag | Tagged , | 1,645 Comments