Tag Archives: Kultur og integration

8B SAMF 5/2-14: Integrationspolitik

Link til opgave: o   http://www.samfundsfaget.dk/politik/det-politiske-landskab/politiske-skillelinjer/integrationspolitik/#c4284

Posted in Samfundsfag | Tagged , | 570 Comments

8B SAMF 21/1-15: Integration

Link til indfødsretprøven: http://www.b.dk/labs/quiz/intro/369 God integration vist i billeder – brug billeder fra nettet! http://www.samfundsfaget.dk/samfund/grupper-og-faellesskaber/integration/god-integration-vist-i-billeder/#c4288

Posted in Samfundsfag | Tagged , | 4,168 Comments

9A SAMF 12/9-14: Integrationspolitik

Link til opgave: http://www.samfundsfaget.dk/politik/det-politiske-landskab/politiske-skillelinjer/integrationspolitik/#c4284

Posted in Samfundsfag | Tagged , | 440 Comments

9A SAMF 5/9-14: Medborgerskab og kulturelle stereotyper

Link til opgave om medborgerskab: http://www.samfundsfaget.dk/index.php?id=212

Posted in Samfundsfag | Tagged , | 658 Comments

9A SAMF 29/8-14: Religiøse symboler i det offentlige rum

Link til øvelse: http://www.samfundsfaget.dk/index.php?id=234

Posted in Samfundsfag | Tagged , | 580 Comments

8B SAMF 11/12-14: Reggae og danskhed

Link til opgave: http://www.samfundsfaget.dk/index.php?id=250

Posted in Samfundsfag | Tagged , | 605 Comments

8B SAMF 11/12-14: Hvad er dansk kultur?

Opgave Hvad er dansk kultur? I denne øvelse skal I forsøge at indkredse den danske kultur og finde frem til de ting, som I synes er kendetegnende for Danmark. Baggrund Danskhed er en meget luftig størrelse. I forbindelse med årtusindeskiftet … Continue reading

Posted in Samfundsfag | Tagged , | 2,318 Comments